close
چت روم
اس ام اس دوست داشتن- پیامک عاشقانه خرداد 90
با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
ِچو قلب شب تاریک تنهایی هایمدوستت دارمچو بامداد خوش دوستت دارمبه یاد تو و یادهایت شب نشستم بیدارچه خواب باشم چه بیدار باشم دوستت دارم* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * سرم درد میکند برای دردسر!و تو میدانی آنقدردوستت دارمکه حتی اگر سرم به سنگ بخوردیا سنگ به سرم !!از این دوستت دارمدست بر نخواهم داشت* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ترا در طبیعت بکر چون یاسو در افکارم از احساسدر انزوای تنهایی بی حدترا در شبانه ی لبخندتا صبح دورو به اندازه ی یک جرعه خدادوستت می دارم *…

آخرین ارسال های انجمن
تاریخ : یکشنبه 13 فروردين 1391
نویسنده : سلطان موبایل | رضا

چو قلب شب تاریک تنهایی هایمدوستت دارم

چو بامداد خوش دوستت دارم

به یاد تو و یادهایت شب نشستم بیدار

چه خواب باشم چه بیدار باشم دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سرم درد میکند برای دردسر!

و تو میدانی آنقدردوستت دارم

که حتی اگر سرم به سنگ بخورد

یا سنگ به سرم !!

از این دوستت دارمدست بر نخواهم داشت


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

ترا در طبیعت بکر چون یاس

و در افکارم از احساس

در انزوای تنهایی بی حد

ترا در شبانه ی لبخند

تا صبح دور

و به اندازه ی یک جرعه خدا

دوستت می دارم

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به اندازه مهربانی حضور یک کــس که یکتا است دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


.از چهار راه قلبم عبور کردی و هیچ به چراغ قلبم توجه نکردی ، اما بدان پلیس قلبم تو را تعقیب خواهد کرد و برگه ی دوستت دارمرا زیر برف پاکن های دلت خواهد گذاشت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


کسی که باورت داره یه قدم جلوتر از کسیه که دوستت داره ، پس بیشتر از اینکه دوستت داشته باشم باورت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *از طلوع عشق تا غروب سرنوشت و از غوغای زندگی تا سکوت مرگ دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *دهانت را می بویند ، مبادا گفته باشی دوستت دارم، دلت را می پویند مبادا شعله ای در آن نهان باشد ، عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد . (شاملو)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


آه من هم زنم ، زنی که دلش ، در هوای تو می زند پر و بال ، دوستت دارمای خیال لطیف ، دوستت دارم ای امید محال . (فروغ فرخزاد)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *زیبایی عشق به سکوت است نه فریاد ، پس با تمام سکوتم دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


نباید یه مو از سرت كم بشه !

حق نداری اخم كنی ، همیشه باید بخندی !

اجازه ناراحت شدن نداری !

باید خیلی مواظب خودت باشی فهمیدی ؟

حق مریض شدن نداری !

باشه؟

 چون من دوستت دارم!


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


برایت مینویسم

دوستت دارم

 نگو که تکراریست

شاید روز رسد که هرگز تکرار نشود


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


برای دوست داشتنت

از من دلیل می خواهند ، نازنین... !

چشمانت را قرض می دهی... ؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *برای بدست آوردنت نمی جنگم... !

به تکّدی قلبت هم نمی آیم... !

دوستت دارم،

فارغ از داشتنت ....

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بازدوستت دارمِ من

تو را یک قدم به عقب کشید ...

ولی مهربان

پشتت دیوار است... !!

دیگر جایی برای قدم بعدی نیست

 پس دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *در اقتصاد چشمان تو همه دل ها کالای پست هستند

هرچه بیشتر دوستت بدارند کمتر خریدارشان میشوی.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


سکه های دوستت دارم   را به من برگردان ٬باید جای بهتری خرجشان کنم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


کاش می دانستی که چقدر دوستت دارم و مرا از این عذاب رها می کردی ، ای کاش تمام اینها را می دانستی ، کاش می دانستی ، ای کاش می دانستی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *اگر می دونستی چقدر دوستت دارم همه آن چیزها که در بندت کشیده رها می کردی ، غرورت را ، قلبت را ، حرفت را ، ای کاش می دانستی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *هر وقت میخوای ببینی چقدر دوستت دارم ، انگشتت رو بذار رو نبضت ، می فهمی که دوست داشتنم تمومی نداره .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


در صفحه ی شطرنج زندگیم تمام مهره هایم مات مهربانیت شد و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم تا بگویم شاه دلم دوستت دارم .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


دوستت دارمبه اندازه ی پلک هایی که در زمان خیال پردازی هایم زدم و چه بسیار خیالاتی که در ذهن پروراندم .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


دوستم بدار ، نه برای سرگرمیت ، دوستم بدار ، نه برای اشک ریختنت در خزان زندگیم ، دوستم بدار ، ولی هرگز نگو دوستت دارم، دوستم بدار ، همانگونه که دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


میدونستی بیست و یکی دوستت دارم! بیستا واسه بیست بودنت ، یکی برا تک بودنت

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دوستت دارم عزیزم خیلی زیاد ، خیلی ها میگن اگه به معشوقت زیاد بگی دوستت دارم اون زود تو را از یاد می بره و به کس دیگری عشق می ورزد ، ولی من به تو اطمینان دارم ، پس دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


زیبایی عشق به سکوت است نه فریاد ، پس با تمام سکوتم دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چو قلب شب تاریک تنهایی هایم دوستت دارم

چو بامداد خوش دوستت دارم

به یاد تو و یادهایت شب نشستم بیدار

چه خواب باشم چه بیدار باشم دوستت دارم

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگه من خسته و تنهام باز میگم دوستت دارم

اگه من اسیر غمهام باز میگم دوستت دارم

اگه آشنای دردم ندارم یه همزبونی

گل باغ آرزوهام باز میگم دوستت دارم


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


چون تورا دوست دارم

{هر کجا هستم،باشم}

عشق تو همراه من است

قلب من جای تو شد

قلب تو مال من است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


تو را چون موج دریا دوست دارم

چو گل همقدر دنیا دوست دارم

تک اندر وادی مهر و محبت

جدا از کل غمها دوست دارم


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

ولو دروغ ، چه زیباست دوستت دارم

چه قدر مثل مسیحاست دوستت دارم

شروع وسوسه ی سوختن شد و بی شک

کلام آخر دنیاست دوستت دارم


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


و هر چقدر هم که بشوئی پاک نمی شود..

رنگ حسرت لبهات

در اندوه گفتن دوستت دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


برای من که

دوستت دارم

و جای تو خالیست

زیر همین باران

کنار این همه دلتنگی !

کمی بوسه بفرست

.
.
.

و کمی« دوستت دارم » ..!


 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


به اندازه ی تمام بوسه های بی پاسخی که ماهی به دریا میزنه

دوستت دارم. .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

دوستت دارم دانم که تویی دشمن جانم ، از چه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 !( نوشتمدوستت دارم، پرانتز را نبستم ، بگذار این حقیقت تا ابد جریان بیابد . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

قابل توجه بعضی ها

بسیاری از «من هم دوستت دارم» ها

نتیجه رودربایستی ای هستند  که «دوستت دارم» ها

ایجاد می کنند ، جدی نگیرید !  

موضوعات مرتبط: پیامک , اس ام اس عاشقانه ,
بازديد : 212
امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 3 نفر مجموع امتياز : 3


برچسب‌ها: اس ام اس خرداد 90 , پیامک عاشقانه خرداد 90 , sms روز , پیامک جدید , اس ام اس دوست داشتن جدید , پیامک روز خرداد 90 , جدیدترین اس ام اس خرداد 90 , اس ام اس عاشقانه ,

مطالب مرتبط:
اس ام اس و جک سرکاری دوم اردیبهشت سال 1391 سری1
اس ام اس و جک سرکاری اول اردیبهشت سال 1391 سری3
اس ام اس و جک سرکاری اول اردیبهشت سال 91 سری2
اس ام اس جالب و خنده دار 1 اردیبهشت 1391
اس ام اس خنده دار 1 اردیبهشت 1391
اس ام اس خنده دار جدید اردیبهشت 91
اس ام اس خنده دار جدید 1 اردیبهشت 91
اس ام اس خنده دار
اس ام اس و جک خنده دار جدید 1 اردیبهشت سال 1391 سری3
اس ام اس و جک سرکاری 1 اردیبهشت سال 1391 سری2
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
جدیدترین مطالب سایت
مطالب پر بازدید